Riječ dekana

Dragi studenti,

Zadovoljstvo mi je zaželiti Vam dobrodošlicu na Fakultet menadzmenta i javne uprave (FBA).

FBA vam nudi dodiplomske i diplomske studije na dva odsjeka: međunarodni odnosi i javna uprava, ekonomija i menadžment i cetri studijska programa: medunarodni i javni odnosi, ekonomija, menadzment i medunarodno poslovanje i financije.

Sudijski programi na Fakultet menadzmenta i javne uprave pružaju studentima balans teoretskog i prakticnog obrazovanja u njihovim naucnim oblastima pripremajuci  ih za realne životne situacija da na pojave reaguju kao inteligentne osobe sa istancanim kritičkim razmišljanjem.

FBA sadrži motivisano i dinamično akademsko osoblje. Uposlenici fakulteta pomno prate akademski razvoj studenata i pružaju im savjete na individualnom nivou. Svi akademski programi na ovom fakultetu zagovaraju aktivno i participativno okruženje za učenje. FBA koristi i zagovara pristup koji je studentski orijentisan i na taj način pruža studentima potrebnu podršku i mehanizme za učenje i razvoj.  Osoblje Fakulteta menadzmenta i javne uprave poštuje različitosti, kreiraju pravedano i miroljubivo okruzenje i spremani su na svaki vid saradnje, sa osjećajem društvene odgovornosti s ciljem da podučavaju, proizvode i povecavaju vrijednosti.

Programi na Fakultetu menadzmenta i javne uprave kao poseban  cilj imaju pružiti bolje uslove za učenje kako bi stimulisali studente, podučavali ih da rade pojedinačno kao i u timu, te ih motivisali da pored njihove naucne discipline upoznaju i druge kroz interdisciplinarne studije koje su omogucene planom i programom Internatcionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Na ovaj nacin, pružamo studentima priliku da istraže naucne metodologije i pristupe korištene u drugim naucnim disciplinama.

Želim da vam se zahvalim svima i poželim najbolji uspjeh!

S poštovanjem,

Vanredni profesor dr. Mirsad Karić, FBA Dean