Skip to main content

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Fakultet menadžmenta i
javne uprave

"Menadžment znači raditi stvari na pravi način; liderstvo znači raditi prave stvari."
- Peter F. Drucker

 

 

Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Dragi studenti,

Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA) sa svojim internacionalnim akademskim osobljem je jedan od pet fakulteta na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). FBA se razlikuje po tome što naglašava globalnu svijest, internacionalizaciju i međukulturalnu kompetentnost bogatstvom svojih interdisciplinarnih programa i društvenim angažmanom.

 

Kao dom studentima iz 45 različitih zemalja i osoblju iz 12 zemalja, IUS crpi snagu iz svoje raznolikosti i istinskog internacionalnog iskustva koje pruža.

Dekan

redovni profesor
dr. Emel Topcu

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na FBA je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Dodiplomski studij na FBA

Ekonomija
I ciklus - BA
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Međunarodni odnosi
I ciklus - BA
 • Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave
 • FBA
Međunarodno poslovanje i finansije
I ciklus - BA
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Menadžment
I ciklus - BA
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA

Bakalaureat je dodiplomska univerzitetska diploma koja odgovara I ciklusu studija. Nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ili ekvivalenta, dodiplomski studij traje četiri godine i nosi 240 ECTS bodova. Prvi ciklus studija vodi do akademskog zvanja bakalaureata.  

 

Student ostvaruje ECTS bodove ukoliko položi ispite bez obzira na postignutu ocjenu. Student može dobiti od 0 do 100 bodova na svakom predmetu u ovom ciklusu studija.

 

Stjecanje diplome bakaleurata je prvi korak ka vašoj budućoj karijeri, širi vidike i daje vam temeljitije znanje izi oblasti koju ste studirali.

O dodiplomskom studiju
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Programi dvojnih diploma za dodiplomski studij

Poziv za prijavu za stipendiju YTB-a i IUS-a za zajednički program sticanja dvojnih diploma u Turskoj i Bosni i Hercegovini

Dvojna diploma

Dvojna diploma

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Postdiplomski studij na FBA

 

Drugi ciklus studija vodi do akademske titule magistra ili ekvivalenta, a stiče se nakon završetka dodiplomskog studija. Integrisani studij vodi do akademske titule magistra ili ekvivalenta, a stiče se nakon prikupljenih 300 ECTS bodova. 

 

Studij se na Univerzitetu provodi u skladu sa kurikulumom i nastavnim planom i programom koji usvaja Senata, a na prijedlog Vijeća Fakulteta.

 

 

 

 

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Ekonomija
II ciklus - MBA
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Međunarodni odnosi
II ciklus - MBA
 • Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave
 • FBA
Međunarodno poslovanje i finansije
II ciklus - MBA
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Menadžment
II ciklus - MBA
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Doktorski studij na FBA

Ekonomija
III ciklus - PhD
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Međunarodni odnosi
III ciklus - PhD
 • Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave
 • FBA
Međunarodno poslovanje i finansije
III ciklus - PhD
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA
Menadžment
III ciklus - PhD
 • Odsjek ekonomije i menadžmenta
 • FBA

 

Upis na doktorski studij se vrši na onovu javnog konkursa koji se objavljuje u skladu sa Zakonom i Statutom. 

 

Kandidati koji su zavrišili prvi i drugi ciklus studija koji ukupno nose najmanje 300 ECTS bodova, te kandidati koji su završili postdiplomski studij prije implementacije Bolonjskog procesa imaju se pravo upisati na prvu godinu doktorskog studijskog programa.

 

 

 

O doktorskom studiju
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Mogućnost stipendiranja

Stipendije dodijeljene za dodiplomski studij su garantovane za period od pet (5) godina bez obzira na akademski uspjeh studenta. Izuzetak su studenti sa 100% stipendijom koji moraju održavati minimalni prosjek od 3,00.

 

Mogućnost stipendiranja

Mogućnost stipendiranja

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Stažiranje

Praktična obuka/stažiranje se definira kao učenje kroz posao koje osmisli poslodavac, a pruža mentorstvo i obuku u skladu sa studijskim programom i ciljevima u karijeri svakog studenta-stažiste. Stažiranje se može organizovati u kompanijama, nevladinim organizacijama, vladinim uredima, institutima, medicinskim ustanovama ili bilo kojim drugim institucijama koje studentu mogu pružiti iskustvo i potencijal da ostvare ishode učenja predviđene nastavnim planom i programom za tu praktičnu obuku/stažiranje. 

 Trajanje praktične obuke/stažiranja je najmanje 25 radnih dana. Dosje o stažiranju treba sadržavati sljedeće:

 

 •  Obrazac za evaluaciju stažiranja (popunjava poslodavac/supervizor)
 •  Evaluacija stažiranja (popunjava student)
 •  Sažeti izvještaj na pet (5) strana
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

International University of Sarajevo

Fakultet menadžmenta i javne uprave

"Menadžment znači raditi stvari na pravi način; liderstvo znači raditi prave stvari."- Peter F. Drucker

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji i obavijesti

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 300